Välkommen till Taizébön i S:t Lars kyrka på onsdag 25 april kl. 19.30.

Det blir sånger, läsningar, böner och tystnad.