Fastan börjar med askonsdagen 14 februari. Denna dag firas mässa med askutdelning i S:t Lars kyrka kl. 7.30 och kl. 18.15. Askons­dagen är faste- och abstinensdag.

Varje måndag under fastan är det korsvägsandakt efter kvällsmässan. Den som vill leda andakten kan anteckna sig på en lista på anslagstavlan i S:t Lars.