Caritas S:t Lars har årsmöte söndag 11 februari kl. 12.45 i stora studierummet. Dagord­ningen hänger på anslagstavlan i S:t Lars.

För vidare information kontakta före­ningens ordförande Gabor Szendrö, tel. 076-853 28 80.