Lördag den 16 december är det firande med Lucia i centrum:

I familjemässan kl. 11 blir det Luciatåg med Första kommunion-bar­nen och efter mäs­san Luciafika i församlingssalen.

För barn i förskoleåldern och årskurs 1 ordnas en träff med lek, sång, pyssel och framför allt berättelsen om den heliga Lucias liv kl. 13–15. Ni som vill vara med ombeds att höra av er till ung­domssekreterare Christina Illmayr, tel. 076-072 10 28, eller via e-post ungdomssekreterare@stlars.org, så att hon vet hur många som kommer.