Årets te­ma för kyrkornas globala vecka är Hållbar värld för alla.

Tisda­gen den 21 november hålls en tema­kväll med rubriken Är din värld håll­bar? på Newmaninstitutet kl. 19–21. Läs mer: Globala veckan 2017 – affisch

Söndagen den 26 november kl. 18 fi­ras en ekumenisk gudstjänst i Upp­sala domkyrka.