Lördag 28 oktober firas en ekumenisk vesper i Uppsala domkyrka kl. 18.30. Den leds gemensamt av vår biskop kardinal Anders Arborelius och Svenska kyrkans ärkebiskop Antje Jackelén. Gudstjänsten spelas in för att sändas i SVT – var på plats senast kl 18.15.