Katolska perspektiv på bibeltolkning och bibelbruk

Tre onsdagar kl. 19–21 i församlingssalen

20 sept. Docent Tord Fornberg, Bibeltolkningar i ord och bild

27 sept. Teol. dr pater Philip Geister S.J., Katolsk bibelsyn – skrift och tradition

11 okt. Professor Anders Ekenberg, Mer än bokstavlig tolkning