Från 12 juni till 20 augusti är det paus för undervisning, kurser, förenings­aktiviteter, kyrkkaffe för äldre, samt eukaristisk tillbedjan på torsdagar. Rosenkransbönen efter torsdagens kvällsmässa fortsätter om det finns ledare.

Mässor på svenska firas som vanligt, men istället för vespermässa blir det vanlig kvällsmässa på onsdagar.

Kyrkkaffet efter söndagens högmässa fortsätter hela sommaren. Hjälp gärna till och skriv upp dig på kyrkkaffelistan på anslagstavlan.

Mässan på engelska på söndagskvällar kl 18.15 är inställd under juli.

Mässor på övriga språk: Mässa på kroatiska firas söndagen den 4 juni och den 18 juni kl. 16.30. Mässa enligt maronitisk rit firas lördagen den 17 juni kl. 16. Övriga mässor på andra språk utgår fr.o.m. juni och börjar på nytt i september.