Tänk gärna på julbasaren när ni tar vara på sommarens bär och frukt. Efterfrågan på marme­lad och sylt har ofta varit större än tillgången. Därför hoppas vi att fler syltkokare vill tillver­ka lite extra av sina specialiteter och skänka till församlingen.