Årets vandring till påvestenen infaller lördag 10 juni: Vi går från S:t Lars kl. 13 och följer Eriksleden till Gamla Uppsala. Under vägen ber vi rosenkransen. Kl. 15 blir det en enkel gudstjänst vid påvestenen, därefter picknick med egen matsäck. De som inte har möj­lighet att vandra till Gamla Uppsala kan cykla eller ta bussen dit och del­ta i gudstjänsten.

Vandringen till påvestenen i Gamla Uppsala är tradition i vår församling sedan påven Johannes Paulus II firade den heliga mässan där den 9 juni 1989.