Vår kyrkoherde Andreas Bergmann kommer att vara borta från församlingen från slutet av augusti 2017 till våren 2018. Han gör då sitt tertiat inom jesuitorden på Filippinerna.

Pater Ulf Jonsson S.J. blir vikarierande kyrkoherde med övergripande administrativt ansvar. Han nås via e-post: kyrkoherden@stlars.org

Jesuiten Mikael Schink kommer till Uppsala i juni och ska då ansvara för vissa pastorala uppgifter. Han diakonvigdes i London den 25 februari och ska prästvigas i S:ta Eugenia kyrka den 30 september.