Fredag 28 april är det kyrkkaffe med föredrag efter lunch­mässan (kl. 12.15). Då berättar kulturskribenten och förfat­taren John Sjögren om tre konstverk som har betytt något all­deles särskilt för honom.