Palmsöndag 9 april: kl 11 välsig­nelse av palmkvistar på Newmaninstitutets innergård och procession till kyrkan och högmässa.

Stilla veckan: Extra bikttillfällen erbjuds måndag, tisdag och onsdag kl. 17.30–18 samt vid behov direkt efter kvällsmässan.

TRIDUUM PASCHALE
SKÄRTORSDAGEN 13 april: Högmässa till minne av Jesu sista måltid med fottvagning kl 19, tillbedjan i församlingens lokaler fram till midnatt.

LÅNGFREDAGEN (Faste- och abstinensdag) 14 april: Gudstjänst för barn kl 11, Jesu lidandes liturgi med passionsläsning, korsets hyllning och kommunion kl 15.

PÅSKVAKAN 15 april: UPPSTÅNDELSENS LITURGI kl 21 med välsignelse av påskljuset, Exsultet, läsningar, dop, doplöftenas förnyelse, uppståndelsemässa, välsignelse av påskmaten.

PÅSKDAGEN 16 april: KRISTI UPPSTÅNDELSE. Mässa med välsignelse av påskmaten kl 9, högmässa kl 11, mässa på kroatiska kl 16.30, mässa på engelska kl 18.15.

Annandag påsk: Mässa på svenska kl. 11, på gheez  kl. 13.30 och på polska kl. 16.30.