Den 25 mars 2017 prästvigdes Anders Ekenberg i S:t Lars kyrka. Se fler bilder här.