Välkommen till föredrag följande onsdagar kl. 19-21 i församlingssalen:

OBS! Inställt: 8 mars Gå mot strömmen – att vara en katolsk röst i sekulärt samhälleFöredrag och samtal om katoliker och massmedia

15 mars Docent Tord Fornberg, Kyrkans tro i bilder – om kalkmålningarna i Härkeberga kyrka (Samarrangemang med Katolsk historisk förening)

22 mars Diakon Erik Kennet Pålsson, Jacques Maritain och det sunda förnuftets filosofi

 Se även inspelade föredrag från S:t Lars.