Tyvärr blev broder Clemens fastereträtt den 35 mars inställd. Som alternativ finns en fastereträtt i S:t Ilian i Enköping med diakon Anders Ekenberg lördagen den 18 mars kl. 10.30–15 och söndagen den 19 mars i högmässan kl. 11 med tillfälle till bikt båda dagarna. Temat är Så äls­kade Gud världen – att leva som ka­tolik idag. Anmälningslista finns på anslagstavlan i S:t Lars.

Det blir också en reträtt på polska i Uppsala den 17–19 mars. Se mer information på anslagstavlan i S:t Lars.

Du kan även lyssna på kyrkoherdens predikan från den första söndagen i fastan här.