Världsböndagen firas med en ekumenisk gudstjänst hos oss i S:t Lars kyrka fredagen den 3 mars kl. 17. Årets tema är Har jag varit orättvis mot er? Programmet är utformat på Filippinerna. En kollekt upptas för stipendier till kvinnor i utvecklingsländer.