Söndag 26 februari kl. 12.45 har Caritas S:t Lars årsmöte i stora studierummet.  Alla intresserade är välkomna att delta. För mer information kontakta ord­förande Matilda Frick: matilda.frick@gmail.com eller tel. 073-694 27 28.

På tisdagar kl. 16-18 ansvarar Cari­tas för ”Källarcafé Sankt Lars”, ett språkcafé för asylsökande och per­soner som nyligen fått uppe­hållstillstånd och vill träna svenska. Den som vill vara med som volontär kan anmäla sig på anslagstavlan i S:t Lars.