advent_2016Genom julkollekten som upptas på juldagen kan du bidra till stiftets karitativa verksamhet. I år går pengarna till att stödja undervis­ning för barn på flykt i Syrien, Irak, Libanon och Turkiet. Under hela adventstiden kan man sätta in ett bidrag på Caritas Sveriges biståndskonto, bankgiro 900-4789.
Läs mer.