Forum Catholicum inbjuder till föredrag onsdag 26 okto­ber kl. 19: ”Utan mod och kurage kommer man ingen­stans i världen.” Om S:ta Elisabeth Hesselblads birgittinska mission i Sve­rige fram till 1935, med teol. kand. och fil. kand. Agneta af Jochnick Östborn.