Under kulturnatten 10 september 2016 höll professor Ulf Jonsson SJ ett föredrag i S:t Lars med titeln ”Hur blir man helgon? Apropå helgonför­klaringen av Moder Maria Elisabeth Hesselblad”. Det finns att lyssna på via denna länk: ulf-jonsson-hur-blir-man-helgon