Lördag den 10 september

Café och konstutställning kl 16–22

Program
15.00  Föredrag: Hur blir man helgon?
Att helgonen spelar en viktig roll i katolska kyrkan är väl känt. I början av juni blev vi påminda om det när påven Franciskus helgonförklarade den svenska birgittasystern Maria Elisabeth Hesselblad. Men hur länge har det funnits helgon, vilka kriterier används för att bedöma om någon är ett helgon, och hur fungerar själva processen som leder fram till en helgonförklaring? Ulf Jonsson, jesuitpräst och professor i religionsfilosofi vid Newmaninstitutet, reder ut frågorna.

16.30  Musik med Två Blå
Uppsaladuon består av syskonen Simon Dluzewski och Natasja Dluzewska. I arrangemangen finns element från blues, folkmusik och jazz i en lekfull blandning. På fiol, sång och piano varvas vackert och finstämt med ösigt och kraftfullt.

18.00 Tonsättningar av Hjalmar Gullbergs texter
Introduktion av litteraturvetare Elisabeth Stenborg

”Jag vet en brunn som flödar”. Text: Johannes av Korset, översättning Hjalmar Gullberg. Musik: Gunnar Englund.

”Huvudskalleplats”. Diktcykel av Hjalmar Gullberg. Musik: Gunnar Englund, uruppförande. Medverkande: kören Camerata Englund med gästsolister och instrumentalister.

19.00  Visning av kyrkan

20.00  Orianakören under ledning av David Anstey
Framförande av ”Lamentations of Jeremiah” i tonsättning från mitten av 1500 talet av Robert White.

21.00  Visning av kyrkan