Mässor på svenska firas som vanligt hela sommaren. Se Gudstjänster. Dock vanlig kvällsmässa på onsdagar istället för vespermässa.

Mässa på engelska (söndag kl. 18.15) utgår under juli månad.

Mässa på kroatiska firas söndag 5 och 19 juni kl. 16.30. Mässa på gheez firas lördag 18 juni kl. 13. Mässa på arabiska (romersk rit) firas lördag 18 juni kl. 16.

Mässor i övrigt på andra språk utgår fr.o.m. juni och börjar på nytt i september.

Sommaruppehåll för eukaristisk tillbedjan, bönegrupper, vespermässa, studentmässa, undervisning, kurser, kyrkkaffe på fredagar och föreningsaktiviteter. Rosenkransbönen efter torsdagens kvällsmässa fortsätter om det finns ledare.

Kyrkkaffe på söndagar fortsätter som vanligt.