Forum Catholicum inbjuder till ett föredrag onsdagen den 20 januari kl. 19. Redaktions­sekreterare Mattias Lindström talar om En resa till Assisi i den helige Franciskus fotspår.

Mattias organiserar även resor till Assisi. Målet är att få lära känna S:t Franciskus och S:ta Klara på de plat­ser där de levde och att genom deras livshistoria kunna reflektera över vad som är viktigast i våra liv. Nästa resa äger rum 29 maj-3 juni i år. Läs mer