• Ministrantläger 4-6 mars
  • Första kommunion i Uppsala den 23 april
  • Konfirmation den 12 juni
  • Världsungdomsdagarna i Krakow 19 juli-2 augusti