Söndagen den 22 november, Kristus Konungens dag, avslutar kyrkoåret. Efter högmässan är det sakramental tillbedjan.

Samma dag är det en ekumenisk gudstjänst i Uppsala dom­kyrka kl 18. Det är avslutningen på kyrkornas globala vecka, 15-22 november. Årets te­ma heter Jord att leva på och hand­lar om mänskliga rättigheter i kli­mat-förändringarnas spår. Se programmet: Globala veckan Uppsala 2015