Det blir kyrkkaffe för äldre och daglediga freda­gen den 20 november efter lunch­mässan kl. 12.15. Då talar fil. dr Elisabeth Stenborg om Sven Stolpe – lätt, snabb och oöm.