Klaus Misgeld, medlem av S:t Lars församling, avled i fredags på eftermiddagen den 30 oktober, i sviterna av en cancersjukdom. Begravningen sker torsdag den 12 november kl. 10.30 i S:t Lars.

Klaus Misgeld föddes i Tyskland 1940 och kom till Sverige redan i mitten av 1960-talet, då han studerade som förberedelse för ett liv som jesuit. Men redan innan han påbörjat de egentliga teologiska studierna valde han en annan livsväg och 1967 gifte han sig med Lotta Östborn (sedermera Misgeld). Familjen bosatte sig i Uppsala, och Klaus och Lotta blev stöttepelare i Sankt Lars katolska församling i Uppsala. Under hela sitt liv förblev Klaus en nära vän till Jesuitorden. Han var också medarbetare i Signums redaktionskommitté. Läs mer på Signums hemsida.