Alla helgons dag firas söndagen den 1 november i alla mässor. Alla själars dag firas måndagen den 2 no­vember i mässan kl. 18.15. På måndagen har vi ljus­tändning och bön för dem som avlidit under året.gladiolusochljus

Efter högmässan 1 november informerar George Joseph från Caritas om stiftets och Caritas Sveriges roll i samband med den ak­tuella flyktingsituationen i Sverige vid kyrkkaffet.