På pastoralrådets senaste sammanträde uppkom idén att starta ett språkcafé i försam­lingens lokaler för invandrare och flyktingar  Syftet är att erbjuda muntlig språkträ­ning i svenska ett par timmar i veckan. För att idén ska bli verklighet behövs några per­soner som tar ansvar för verksamheten. Kontakta expeditionen om du vill veta mer eller vill medverka.