Torsdagen den 8 oktober kl. 19: Pater John McCormack C.P., Att leva och arbeta i en växan­de kyrka (Forum Catholicum)

Tisdagen den 27 oktober kl. 19: Fil. dr Elisabeth Stenborg, Pär Lagerkvist – grubblaren under stjärnorna

Onsdagen den 28 okto­ber kl. 19: Docent Tord Fornberg, Det heliga året och dess bibliska bakgrund (Forum Catholicum)

Studieverksamhet1_0