Församlingens patrocinium firas i år söndagen den 27 september. Efter högmässan och kyrkkaffet går vi till domkyrkan för en kort andakt och kransnedläggning vid S:t Eriks skrin.

Patrocinium3web