Lördag 12 september är det kulturnatt i Uppsala. Vår församling har öppet kl 16 – 22 med följande program:

17.00 Justitia et Pax, Katolska kyrkans organ för rättvisa och fred i världen 

Justitia et Pax grundades av påven Paulus VI år 1967 för att sprida Kyrkans sociallära samt verka för framsteg i fattiga områden och social rättvisa mellan nationer.  Ingrid Lindström Leo berättar om detta kyrkliga organs verksamhet och engagemang när det gäller mänskliga rättigheter, migration, samt ekonomisk och social rättvisa.

19.00 Bajen, Gud och klacksparkar 

Fredrik Heiding, jesuitpater och Hammarbysupporter, talar om religiösa inslag i fotbollens värld.

20.00 Konsert med Orianakören under ledning av David Anstey

Som vanligt blir det även visning av kyrkan, konstutställning och serve­ring (stängd under föredragen).