OBS! Inställt. Onsdagen den 9 september kl. 19Katolskt ma­gasins nya chefredaktör Bitte Assar­mo, Gå mot strömmen – att vara en katolsk röst i sekulärt sam­hälle (Forum Catholicum)

Tisdagen den 22 september kl. 19: Fil. dr Elisabeth Stenborg, Harriet Löwenhjelm – liv och dikt

Onsdagen den 30 septem­ber kl. 19: Professor Anders Ekenberg, Eukaristin i den tidiga kyrkan (Forum Catholicum)