syster M. Florentine 2014

På heliga Birgittas himmelska födelsedag, torsdag den 23 juli 2015, avled Syster Maria Florentine.

Syster M. Florentine föddes i Tyskland den 4 februari 1926. Hon inträdde i Ordenskongregationen Missionssystrarna av Marie heliga namn i Osnabrück 1954. Hon förflyttades till Sverige 1957 och har sedan dess arbetat i flera församlingar: S:ta Eugenia i Stockholm, Kristus Konungen i Göteborg, Vår Frus församling i Västerås och sist S:t Lars i Uppsala, sedan 1996. Mestadels arbetade hon som vårdbiträde och husmor.

Requiemmässa och begravningsgudstjänst äger rum i S:t Lars onsdag 26 augusti kl 11. Efteråt inbjuds till minnesstund i församlingssalen, osa till Fonus Uppsala, tel. 018-18 21 77, senast 21 augusti. Jordfästning sker torsdag 27 augusti kl 11 på Katolska kyrkogården Haga Norra i Stockholm.

I stället för blommor, tänk på Mariasystrarnas karitativa arbete, plusgiro 16 56 67 – 7 .