Mässorna firas på ordinarie tider under hela sommaren med några undantag:

Ingen engelsk mässa på söndagskvällar under juli.

Ingen vespermässa på onsdagar fr o m 8 juni till 19 augusti. Däremot vanlig kvällsmässa kl 18.15 hela sommaren.

Mässa på kroatiska och mässa enligt maronitisk rit firas till och med 20-21 juni, sedan uppehåll. Övriga mässor på andra språk utgår fr.o.m. juni och börjar på nytt i september.

Den eukaristiska tillbedjan på torsdagar är inställd under sommaren. Rosenkransbönen efter torsdagens kvällsmässa fortsätter om det finns ledare. Detsamma gäller onsdagens bönegrupp.

I övrigt firas mässorna som vanligt, se Gudstjänster.

Trosundervisningen för barn och ungdomar, kurser, förenings­aktiviteter samt kyrkkaffe för äldre på fredagar har uppehåll över sommaren. Kyrkkaffet efter söndagarnas högmässa rullar däremot på som vanligt. Lista för den som vill ordna det finns på anslagstavlan på kyrktorget.

sommarblomma1