I trädgården vid S:t Lars kyrka har nu nya växter planterats. Ett stort tack till alla som har hjälpt till med plan­teringen. Ni som är intresserade av att hjälpa till med skötseln av trädgården framöver kan ta kontakt med syster Dorothea.