Konfirmation av ungdomar i S:t Lars församling maj 2015

Konfirmation av ungdomar i S:t Lars församling maj 2015

Biskopen välsignar församlingen

Biskopen välsignar församlingen

De nykonfirmerade tågar ut med sina ljus tända.

De nykonfirmerade tågar ut med sina ljus tända.