Årets församlingsmöte äger rum söndag 10 maj efter högmässan i församlingssalen.

Det är ett bra tillfälle att få information om pågående och planerade aktivi­teter i församlingen, diskutera verk­samhetsberättelsen, ekonomin och inlämnade ärenden från församlings­medlemmarna.

Patrocinium3web