kulturnatt2014 1

Den grupp som ansvarar för Kulturnattens program vill gärna knyta till sig fler personer som kan komma med förslag på program eller själva medverka. Ta kontakt med Kerstin Hedberg Nyqvist eller Monica Wiberg. Kontaktuppgifter fås via expeditionen.