FonsterMariakor

Under fastan hålls korsvägsandakt varje måndag efter kvällsmässan och varje fredag kl 17.00. Den som vill leda på måndagarna kan anteckna sig på listan på anslagstavlan i S:t Lars.