Caritas S:t Lars årsmöte hålls söndag 1 mars kl. 12.30 i stora studierummet. Även intressera­de icke-medlemmar är mycket väl­komna. För vidare information kon­takta föreningens ordförande Daniel Henningsson, tel. 073-761 58 65.