Katekesundervisning

Undervisning för åk 2 och 3

Just nu är det undervisning via nätet som gäller, efter påsk tänker vi oss att börja att ses tillsammans i församlingshemmet igen.

1. Se filmen om fastan tillsammans med en förälder eller annan vuxen.
2. Svara på frågan som vi ställer i filmen.
3. Skicka svaret med mail till ungdomssekreterare@stlars.org senast den 20 februari.
4. Extra: Gör uppgifterna till kapitel 5 i den gula boken, ”Jesus vår vän”.

1. Se filmen om Guds kärlek, tillsammans med en förälder eller annan vuxen.
2. Svara på de två frågorna som vi ställer i filmen.
3. Skicka svaren med mail till ungdomssekreterare@stlars.org senast den 6 februari.
4. Extra: Gör uppgifterna till kapitel 4 i den gula boken.

Tidigare undervisning, åk 2 och 3:

1. Se filmen om kyrkoåret, tillsammans med en förälder eller annan vuxen.
2. Svara på de två frågorna som vi ställer i filmen.
3. Skicka svaren med mail till ungdomssekreterare@stlars.org senast den 23 januari.
4. Extra: Gör uppgifterna till kapitel 3 i den gula boken.

– – –

Undervisning för konfirmander

Undervisning sker via Google Meet.
Du får en länk via SMS av Jim som du använder för att kunna delta i undervisningen.
Har du inte fått ett SMS? Kontakta Jim och fråga!
Konfirmation sker första helgen i september.

Här är några filmer om olika ämnen som vi gått igenom.

Om november ”de dödas månad”

Om kontemplativ bön

Om Kristi återkomst

Om att läsa Bibeln på egen hand

Om skärselden

Om andlig kommunion

Om helgonen