Aktuellt

Reliker av S:ta Teresa av Jesusbarnet till S:t Lars

Den 28 sep­tember till 11 november är relikerna av S:ta Teresa av Jesusbarnet (S:ta Thérèse av Lisieux) och hennes nyligen helgonför­klarade föräldrar S:t Louis och S:ta Zélie Martin på vallfärd i Norden. Relikerna ställs ut i katolska kyrkor i Sverige, Nor­ge, Finland, Island och Danmark.

Till Uppsala kommer reli­kerna onsdag 31 oktober med välkomstandakt och mässa kl. 18.15. Relikskrinet står kvar i kyrkan fram till fredag 2 no­vember, då det blir en avskedsandakt kl. 9. Relikerna kan besökas under kyrkans vanliga öppettider kl. 8.30–19. Det blir inga extra mässor eller andakter. En utställning kommer att finnas i församlingens lokaler under dessa dagar. Den handlar om det kristna familjelivet, om S:ta Teresa av Jesusbarnets liv i sin familj och i klostret och om hennes ”Lilla väg”.

Utförlig information om hela vallfärdsprogram­met finns här: Relikvallfärd

Kandidater till pastoralrådet

Val till församlingens pastoralråd hålls i januari 2019. Alla församlingsmedlemmar uppmuntras att komma med förslag på kandidater.

För­slagen lämnas senast torsdag 1 november på expeditionen i ett kuvert adresserat till valnämnden, som består av kyrko­herden, Ulf Lindberg och Margareta Murray Nyman.

Konfirmation av vuxna 2018

Söndagen den 7 oktober, på den heliga Birgittas dag, konfirmerades nio vuxna i S:t Lars.

Föredrag och bokpresentation i oktober

Forum Catholicum inbjuder till följande evenemang i oktober:

Onsdag 3 oktober kl. 19. Fil. kand. Daniel Henningsson: ”… från norr skall olyckan välla in över alla som bor i landet …” (Jer. 1:14–15). Egyptens historia, 1795-1550 f. Kr. och några nedslag rörande hebréernas äldsta historia.

Onsdag 10 oktober kl. 19. Jan-Olof Hellsten: Profeten från Värmland – en vandring genom Nils Ferlins författarskap. Föredrag, diktläsning och lite teater.

Onsdag 24 oktober kl. 19. Professor Gösta Hallonsten samtalar med bokens översättare Stefan Jarl om den nyligen utkomna svenska utgåvan av Joseph Ratzingers Introduktion till kristendomen (Einführung in das Christentum). Chefen för Veritas förlag Anna Minara Ciardi ger en kort introduktion. Boken kan köpas till specialpris 295 kr. i samband med presentationen.

Husdjursvälsignelse på S:t Franciskus dag

Lördag 6 oktober kl. 11 är det djurvälsignelse på S:t Franciskus dag, ute på gården före familjemässan . Ta gärna med era husdjur, så kommer prästen att bestänkta dem med välsignat vatten.

Se fler bilder från djurvälsignelser.

 

Vuxenkonfirmation i höst

Vuxenkonfirmation äger rum i S:t Lars kyrka söndag 7 oktober i högmässan kl. 11. Vuxna som inte har tagit emot kon­firmationens sakrament är välkomna att göra det vid detta tillfälle.

Tre tis­dagkvällar kl. 19 hålls förberedelser: 4 september, 18 september och 2 oktober.

Ta kontakt med kyrkoherde Andreas Bergmann, kyrkoherden@stlars.org för vidare information och anmälan.

Anmäl adressändring

Om ni flyttar inom församlingens område, anmäl adressändringen till för­samlingsexpeditionen. Meddela också grup­per eller föreningar som ni tillhör i församlingen.

Om ni har flyttat till Uppsala från en annan ort i Sverige och tidigare var registrerade i den katolska församlingen där, blir ni automatiskt överförda till den nya adressen inom S:t Lars församling, men kontrollera gärna att ni är re­gistrerade hos oss.

Om ni har flyttat till Uppsala från ett annat land ber vi er kontakta expe­ditionen och fylla i en blankett för registrering i församlingen: Blankett till medlemsregistret

Aktiviteter i september

Kulturnatten i Uppsala och S:t Lars lördag 8 september. Se program.

Forum Catholicums föredragsserie börjar onsdag 19 september kl. 19 med professor Helena Bodin: ”Genom dig öppnades paradiset”. Gudsmoderns trädgård i bysantinsk tradition.

Församlingens patrocinium firas i år söndag 23 september. Efter högmässan och kyrkkaffet går vi till domkyrkan för en kort andakt och kransnedläggning vid S:t Eriks skrin.

Kyrkkaffe för äldre och andra daglediga efter lunchmässan (kl. 12.15) startar fredag 28 september. Se anslagstavlan i S:t Lars för program.

Föredrag

Dagens texter

Här hittar du dagens texter via stiftets hemsida: www.katolskakyrkan.se/forsamlingsliv/ordo-och-veckans-lasningar

Välkommen!

S:t Lars katolska kyrka
S:t Lars katolska kyrka i Uppsala är öppen varje dag kl 8:30–19:00 för enskild bön och stillhet. Den heliga mässan firas dagligen och du är varmt välkommen att delta. Kontakta prästen eller någon av systrarna om det är något du undrar över.

S:t Ilians kyrka
Du vet väl att S:t Lars församling har en kyrka i Enköping också? Den heter S:t Ilians kyrka och du kan läsa mer om den här: http://www.sanktilian.nu/ 

 

Gåvor

Om du vill ge en gåva till S:t Lars katolska församling kan du använda vårt bankgiro 950-5553 eller swisha till 1231972884. Du kan också bli månadsgivare via autogiro eller använda vår kortbetalningsterminal på kyrktorget. Tack för ditt bidrag!

Veta mer?

Hur blir man katolik?
Hur låter jag döpa mitt barn?
Har ni undervisning i katolsk tro? 

Registrerad?

Varje församling tilldelas finansiella medel efter antal registrerade församlingsmedlemmar. Finns du med i det registret?
Blankett till medlemsregistret

 

Katolska Församlingen S:t Lars Uppsala

Slottsgränd 7
753 09 Uppsala, Sweden
Telefon: +46 (0)18-13 35 43
E-post: expeditionen@stlars.org