Aktuellt

Föredrag och bokpresentation i oktober

Forum Catholicum inbjuder till följande evenemang i oktober:

Onsdag 3 oktober kl. 19. Fil. kand. Daniel Henningsson: ”… från norr skall olyckan välla in över alla som bor i landet …” (Jer. 1:14–15). Egyptens historia, 1795-1550 f. Kr. och några nedslag rörande hebréernas äldsta historia.

Onsdag 10 oktober kl. 19. Jan-Olof Hellsten: Profeten från Värmland – en vandring genom Nils Ferlins författarskap. Föredrag, diktläsning och lite teater.

Onsdag 24 oktober kl. 19. Professor Gösta Hallonsten samtalar med bokens översättare Stefan Jarl om den nyligen utkomna svenska utgåvan av Joseph Ratzingers Introduktion till kristendomen (Einführung in das Christentum). Chefen för Veritas förlag Anna Minara Ciardi ger en kort introduktion. Boken kan köpas till specialpris 295 kr. i samband med presentationen.

Husdjursvälsignelse på S:t Franciskus dag

Lördag 6 oktober kl. 11 är det djurvälsignelse på S:t Franciskus dag, ute på gården före familjemässan . Ta gärna med era husdjur, så kommer prästen att bestänkta dem med välsignat vatten.

Se fler bilder från djurvälsignelser.

 

Vuxenkonfirmation i höst

Vuxenkonfirmation äger rum i S:t Lars kyrka söndag 7 oktober i högmässan kl. 11. Vuxna som inte har tagit emot kon­firmationens sakrament är välkomna att göra det vid detta tillfälle.

Tre tis­dagkvällar kl. 19 hålls förberedelser: 4 september, 18 september och 2 oktober.

Ta kontakt med kyrkoherde Andreas Bergmann, kyrkoherden@stlars.org för vidare information och anmälan.

Anmäl adressändring

Om ni flyttar inom församlingens område, anmäl adressändringen till för­samlingsexpeditionen. Meddela också grup­per eller föreningar som ni tillhör i församlingen.

Om ni har flyttat till Uppsala från en annan ort i Sverige och tidigare var registrerade i den katolska församlingen där, blir ni automatiskt överförda till den nya adressen inom S:t Lars församling, men kontrollera gärna att ni är re­gistrerade hos oss.

Om ni har flyttat till Uppsala från ett annat land ber vi er kontakta expe­ditionen och fylla i en blankett för registrering i församlingen: Blankett till medlemsregistret

Aktiviteter i september

Kulturnatten i Uppsala och S:t Lars lördag 8 september. Se program.

Forum Catholicums föredragsserie börjar onsdag 19 september kl. 19 med professor Helena Bodin: ”Genom dig öppnades paradiset”. Gudsmoderns trädgård i bysantinsk tradition.

Församlingens patrocinium firas i år söndag 23 september. Efter högmässan och kyrkkaffet går vi till domkyrkan för en kort andakt och kransnedläggning vid S:t Eriks skrin.

Kyrkkaffe för äldre och andra daglediga efter lunchmässan (kl. 12.15) startar fredag 28 september. Se anslagstavlan i S:t Lars för program.

Kulturnatten i S:t Lars

Kulturnatten i Uppsala infaller i år lördag den 8 september.

Programpunkter i S:t Lars:

15.00 Kulturskribent och författare John Sjögren, Ingmar Bergman brot­tades med en Gud som inte finns

17.00 Konsert med Orianakören

18.00 Visning av kyrkan

19.00 Konsert med kören Camerata Englund och instrumentalister

21.00 Sång och musik med Joyce Eriksson

Servering och konstutställning med verk av några församlingsmedlem­mar.

Ny katolsk mediakanal i Norden

EWTN Global Catholic Network sänder över satellit, kabel-TV och internet på flera språk och vänder sig till alla som vill få nyheter från ett katolskt perspektiv, uppleva liturgi, följa påvens resor i direktsändning, ta del av berättelser om konversioner, få kunskaper från specialister på katolsk tro och moral, samt få tillgång till dokumentärfilmer från nätverkets samarbetspartners i tio europeiska länder.

Peter Wiberg från vår församling har varit med i arbetet att ta fram en nordisk variant. Den 8 juni 2018 öppnades så EWTN Nordic, med svensktextade EWTN-program och egna produktioner. Se: www.ewtn.se

Föredrag

Välkommen!

S:t Lars katolska kyrka
S:t Lars katolska kyrka i Uppsala är öppen varje dag kl 8:30–19:00 för enskild bön och stillhet. Den heliga mässan firas dagligen och du är varmt välkommen att delta. Kontakta prästen eller någon av systrarna om det är något du undrar över.

S:t Ilians kyrka
Du vet väl att S:t Lars församling har en kyrka i Enköping också? Den heter S:t Ilians kyrka och du kan läsa mer om den här: http://www.sanktilian.nu/ 

 

Gåvor

Om du vill ge en gåva till S:t Lars katolska församling kan du använda vårt bankgiro 950-5553 eller swisha till 1231972884. Du kan också bli månadsgivare via autogiro eller använda vår kortbetalningsterminal på kyrktorget. Tack för ditt bidrag!

Veta mer?

Hur blir man katolik?
Hur låter jag döpa mitt barn?
Har ni undervisning i katolsk tro? 

Registrerad?

Varje församling tilldelas finansiella medel efter antal registrerade församlingsmedlemmar. Finns du med i det registret?
Blankett till medlemsregistret

Katolska Församlingen S:t Lars Uppsala

Slottsgränd 7
753 09 Uppsala, Sweden
Telefon: +46 (0)18-13 35 43
E-post: expeditionen@stlars.org