Aktuellt

Ungdomssekreteraren – ett farväl och ett välkomnande

Christina Illmayr avslutar sin tjänst som ungdoms­sekreterare i S:t Lars den 28 februari. Vi avtackar henne söndagen den 31 mars i samband med högmässan kl. 11 och kyrkkaffet därefter.

Församlingens nya ungdomssekre­terare heter Olivia Bengtsson och kommer från Göteborg.

Olivia bor sedan ett och ett halvt år i Uppsala och studerar på kandidatprogrammet i teologi vid Newmaninstitutet.

Hon kan nås via e-post ungdomssekreterare@stlars.org samt tel. nr 070-839 72 56.

Pater Josef Höfners begravning

Pater Josef Höfners jordfästningsgudstjänst sker på måndag 18 mars kl. 18.00 i S:ta Eugenia kyrka. Koncelebranter ombeds att ta med alba och violett stola. OBS! Ingen mässa i S:t Lars denna dag.
 
På tisdag 19 mars kl. 10.00 förrättar biskop Anders gravsättningen på Katolska kyrkogården i Solna.

Jesuitpater Josef Höfner har avlidit

Förbundet för kristen enhet

Förbundet för kristen enhet (FKE) anordnar en dag med bön och samtal under rubriken Längtan efter enhet måndag 1 april. Dagen börjar i vår kyrka kl. 10.30 med sak­ramental tillbedjan. Efter lunch fort­sätter programmet i S:t Ansgars kyr­ka och Uppsala domkyrka. Se vidare program på anslagstavlan i S:t Lars.

Mässan på spanska nu på lördagar

Mässan på spanska är flyttad från den fjärde söndagen i månaden till den fjärde lördagen i månaden kl. 16. Denna mässa firas som söndagsvigi­liemässa.

Inställt föredrag den 13 mars

Forum Catholicums planerade föredrag av kyrkoherde Dominik Terstriep S.J. om S:t Pierre Favre onsdagen den 13 mars är tyvärr inställt och ges vid ett senare tillfälle.

Världsböndagen 1 mars

Världsböndagen firas med en ekumenisk gudstjänst i Samariterhemmets kyrka, fredag 1 mars kl. 18. Årets tema är ”Välkomna, allt är färdigt”. Programmet är utformat av kvinnor i Slovenien och sprids över hela världen.

Signum bjuder på podd och kulturarv

Inför sitt hundraårsjubileum nästa år erbjuder tidskriften Signum redan nu två nyheter på sin hemsida. Den ena är en nystartad podd med John Sjögren, där det första programmet har Signums chefredaktör Ulf Jonsson SJ som gäst.

Den andra nyheten är att hela utgivningen av Signums föregångare Credo (1920–1975) som tidigare bara funnits i tryck, nu finns tillgänglig digitalt på signum.se.

Läs mer

Konsert med Camerata Englund

Lördag 2 mars kl. 18 framför kören Camerata Englund en tonsättning av Erik Axel Karl­feldts Vinterorgel i S:t Lars kyrka. 

I detta diktverk jämförs naturen med en orgel som tolkar de olika helgerna från Alla helgons dag till Marie Bebådelses dag. Gunnar Englund har gjort en kompo­sition för kör, gambakvartett, luta, blockflöjtskvartett, basuner, violin, solotenor och orgel.

Läs dikten här!

Föredrag i februari

Forum Catholicum inbjuder till två föredrag i februari.

Onsdag 13 februari kl. 19. Bertil Murray och Margare­ta Murray-Nyman presenterar boken Din egen Anne-Margrethe. Fragment från en svunnen tid. Den handlar om deras farmor och andra starka kvinnor i släkten, om kärleken, de judiska rötterna och en samtida kultur- och kyrkohis­toria med anknytning till Uppsala.

Boken kan köpas i samband med presentatio­nen.

Onsdag 27 februari kl. 19. Kyrkoherde Andreas Bergmann: Två glas­fönster i Chartres förklarar Lukas­evangeliets teologi.

Caritas S:t Lars årsmöte

Söndag 24 februari har Caritas S:t Lars årsmöte kl. 12.30 i stora studierummet.

Även intresserade icke-medlemmar är väl­komna att delta. För vidare infor­mation kontakta Caritas S:t Lars ordförande Per Lindqvist, tel. 070-651 51 25.

Föredrag

Dagens texter

Här hittar du dagens texter via stiftets hemsida: www.katolskakyrkan.se/forsamlingsliv/ordo-och-veckans-lasningar

Välkommen!

S:t Lars katolska kyrka
S:t Lars katolska kyrka i Uppsala är öppen varje dag kl 8:30–19:00 för enskild bön och stillhet. Den heliga mässan firas dagligen och du är varmt välkommen att delta. Kontakta prästen eller någon av systrarna om det är något du undrar över.

S:t Ilians kyrka
Du vet väl att S:t Lars församling har en kyrka i Enköping också? Den heter S:t Ilians kyrka och du kan läsa mer om den här: http://www.sanktilian.nu/ 

 

Gåvor

Om du vill ge en gåva till S:t Lars katolska församling kan du använda vårt bankgiro 950-5553 eller swisha till 1231972884. Du kan också bli månadsgivare via autogiro eller använda vår kortbetalningsterminal på kyrktorget. Tack för ditt bidrag!

Veta mer?

Hur blir man katolik?
Hur låter jag döpa mitt barn?
Har ni undervisning i katolsk tro? 

Registrerad?

Varje församling tilldelas finansiella medel efter antal registrerade församlingsmedlemmar. Finns du med i det registret?
Blankett till medlemsregistret

 

Katolska Församlingen S:t Lars Uppsala

Slottsgränd 7
753 09 Uppsala, Sweden
Telefon: +46 (0)18-13 35 43
E-post: expeditionen@stlars.org