Aktuellt

Inställda aktiviteter

Följande aktiviteter har ställts in eller skjutits upp pga coronaviruset:

  • Bokcirkeln, måndag 16/3
  • Forum Catholicums föredrag av sr Dorothea om Mariasystrarna 100 år, onsdag 18/3
  • Pater Ulf Jonssons föredrag på Newmaninstitutet, onsdag 18/3
  • Språkcaféet tillsvidare
  • Kyrkkaffet (istället är kyrkorummet utvidgat)

Rekommendationer mot smittspridning 12 mars

Folkhälsomyndigheten meddelar att risken för smittspridning i samhället i Sverige bedöms som mycket hög. Alla med symtom på luftvägsinfektion, även lindriga, uppmanas att avstå sociala kontakter som riskerar att sprida smitta.

När det gäller mässfirandet i vårt stift skärper vi därför rekommendationerna för att undvika smittspridning:

  • Undvik att ta i hand i samband med fridshälsningen. Istället kan man buga lätt mot varandra.
  • Avstå från kalkkommunion
  • Undvik munkommunion
  • Töm vigvattenskålarna i kyrkorna
  • Bröd, vin och vatten bärs ej fram under offertoriet utan placeras direkt på kredensbordet före mässan

Läs mer om rekommendationer från stiftet och Nordiska Biskopskonferensen från den 12 mars.

Caritas fasteinsamling till barnen i Zimbabwe

Den ekonomiska krisen i Zimbabwe drabbar barnen hårdast. FN beräknar att 75 procent av barnen på landsbygden – där huvuddelen av befolkningen bor – lever i svår fattigdom. Hälften av dem har inte nog att äta. Landets befolkning är mycket ung; nästan hälften är under 18 år. Läget för människorna i Zimbabwe förvärras dessutom av den värsta torkan på 40 år. Reserven av mat i landet är katastrofalt låg. Läs mer.

Årets fasteinsamling går till Caritas Zimbabwe som är på plats och hjälper. Om du vill bidra använd Caritas biståndskonto bg 900-4789 eller swisha till nummer 900 4789. Märk din gåva ”Fastan 2020”.

[pdf-embedder url=”http://stlars.org/wp-content/uploads/2020/02/fasteinsamling-2020-affisch.pdf”]

Fastan börjar den 26 februari

Askonsdagen infaller i år den 26 februari och inleder fastan. Då firas mässa med askutdelning i S:t Lars kyrka kl. 7.30 och kl. 18.15. Askons­dagen är faste- och abstinensdag.

Under fastetiden är det korsvägsandakt varje måndag efter kvällsmässan. De som vill leda den kan anteckna sig på en lista som kommer att finnas på anslagstavlan i S:t Lars.

Läs gärna biskopens herdabrev inför fastan eller lyssna till predikningar t.ex pater Ulf Jonssons från ”Sjunde söndagen under året” som föregår askonsdagen eller kyrkoherde Andreas Bergmanns från ”Första söndagen i fastan”.

Världsböndagen den 6 mars

Världsböndagen firas med en ekumenisk gudstjänst i S:t Pers kyrka (Kvarntorget 4) fredagen den 6 mars kl. 18. Årets tema är Stig upp, ta din bädd och gå!” Kollekten går till utbildningsstipen­dier för unga kvinnor i utvecklings­länder.

Världsböndagen firas första fredagen i mars varje år med gudstjänster kring ett gemensamt tema – i Sverige på cirka 400 platser och runt hela jorden samma dygn – i förbön för fred och kristen enhet.

[pdf-embedder url=”http://stlars.org/wp-content/uploads/2020/01/Varldsbondagen2020.pdf”]

Caritas S:t Lars årsmöte

Söndag 1 mars kl. 12.30 har Caritas S:t Lars sitt årsmöte i stora studierummet. För mer infor­mation och frågor kontak­ta ordförande Josef Luthström, tel. 073-984 62 99, josef@jwls.se.

Utvidgningen av kyrkorummet

Ombyggnaden av kyrkorummet och församlingssalen i S:t Lars kyrka startar onsdag 15 april och pågår till början av juli. Under den här tiden går det inte att boka några samlingslo­kaler i församlingen.

Stöd gärna utvidgningen av kyrkorummet med ett bidrag! Använd Swish 1233560760 eller sätt in gåvan på bankkonto SEB 53681126569. Det kommer även att tas upp kollekter för ändamålet vid flera tillfällen.

Föredrag och program i februari

Onsdag 5 februari OBS! Föredraget med Daniel Henningsson är inställt och återkommer senare.

Fredag 7 februari träffas ungdomsföreningen Ljuvlingen kl. 18.15 för en spelkväll.

Fredag 28 februari är det kyrkkaffe efter lunchmässan (kl. 12:15). För program se anslagstavlan i S:t Lars.

Ny körledare till kyrkokören

Sankt Lars kyrkokör kommer framöver att ledas av musikvetaren och kördirigenten Meghan Quinlan. Repetitionerna sker på tisdagar kl. 19 och drar igång från och med 21 januari.

Den som vill komma i kontakt med Meghan når henne per e-mail: meghan.quinlan@musik.uu.se

 

Föredrag

Dagens texter

Här hittar du dagens texter via stiftets hemsida: www.katolskakyrkan.se/forsamlingsliv/ordo-och-veckans-lasningar

Välkommen!

S:t Lars katolska kyrka
S:t Lars katolska kyrka i Uppsala är öppen varje dag kl 8:30–19:00 för enskild bön och stillhet. Den heliga mässan firas dagligen och du är varmt välkommen att delta. Kontakta prästen eller någon av systrarna om det är något du undrar över.

S:t Ilians kyrka
Du vet väl att S:t Lars församling har en kyrka i Enköping också? Den heter S:t Ilians kyrka och du kan läsa mer om den här: http://www.sanktilian.nu/ 

 

Barnskyddsombud

Vid misstanke om övergrepp på barn och ungdomar: kontaktuppgifter-vid-sexuella-overgrepp-februari-2019

Gåvor

Om du vill ge en gåva till S:t Lars katolska församling kan du använda vårt bankgiro 950-5553 eller swisha till 1231972884. Du kan också bli månadsgivare via autogiro eller använda vår kortbetalningsterminal på kyrktorget. Tack för ditt bidrag!

Veta mer?

Hur blir man katolik?
Hur låter jag döpa mitt barn?
Har ni undervisning i katolsk tro? 

Registrerad?

Varje församling tilldelas finansiella medel efter antal registrerade församlingsmedlemmar. Finns du med i det registret?
Blankett till medlemsregistret