Aktuellt

Fredagskvällar för ungdomar

Ungdomsföreningen Ljuvlingen träffas varannan fredag kl 18:15. Alla ungdomar från 15 år och uppåt är välkomna till bl.a. gemensam måltid, föredrag, andlig fördjupning och samtal om tron och livet. Se program på anslagstavlan i S:t Lars.

Julbasaren 2018

Julbasaren i S:t Lars anordnas i år den 1–2 december.

Gåvor att sälja under basaren tas tacksamt emot. Inga gamla kläder men gärna nya eller knappt använda.

Du som vill hjälpa till med förberedelserna och/eller med arbetet under basaren kan vända dig till Lotta Byström via charliebystrom@yahoo.se eller via sms till 070-586 60 06.

Till matståndet behövs saft, sylt och marmelad, matbröd, kaffebröd, delikatesser och gärna traditionella bakverk från olika länder. Har du frågor angående matståndet kontakta Siobhán Górny via siobhan.gorny@gmail.com.

Taizébön och sakramental tillbedjan vid kyrkoårets slut

Torsdag 22 november är alla välkomna till Taizébön i kyrkan kl 19:30, med sång, bön och ljuständning.

Kyrkoåret avslutas med Kristus Konungens dag söndag 25 november. Efter högmässan då är det sakramental tillbedjan.

Din egen Anne-Margrethe – en bokpresentation

Vid kyrkkaffet efter lunchmässan (kl. 12.15) fredag 23 november presenterar Margareta Murray-Nyman och Bertil Murray den egna boken Din egen Anne-Margrethe. Fragment från en svunnen tid.

Den handlar om deras farmor och andra starka kvinnor i släkten, om kärleken, de judiska rötterna och en samtida kultur- och kyrkohis­toria med anknytning till Uppsala.

Boken kan köpas i samband med presentationen.

 

Kyrkornas globala vecka om religionsfrihet och demokrati

Den 18–25 november infaller Kyrkornas globala vecka. Årets te­ma är Vem får höras? – Kyrkornas roll för en hållbar värld för alla”.

Här i Uppsala blir det bland annat ett ekumeniskt seminarium om religionsfrihet, de­mokrati och mänskliga rättigheter på Newmaninstitutet tisdag 20 november kl. 18.30. Sönda­g 25 november firas en eku­menisk gudstjänst i Uppsala dom­kyrka kl. 18. Se program för hela veckan.

Biskopsvisitation i november

Det blir biskopsvisitation i S:t Lars församling från fredagen den 16 november till söndagen den 18 november.

På fre­dag kväll bakar biskopen pizza till­sammans med ungdomarna i Ljuv­lingen. På lördagen firar han familje­mässan kl. 11, och på eftermiddagen träffar han bl.a. pastoralrådet. På söndagen firar biskopen mässan kl. 9 och högmässan kl. 11. Efter högmäs­san kan församlingsbor träffa ho­nom vid kyrkkaffet.

Övernattning för årskurserna 6–8

Välkommen till övernattning i S:t Lars lördag kväll 10 november kl. 17 till söndag förmiddag 11 november kl. 12!

Det blir undervisning men också mat, film och lekar kvällen lång. Ta med bekväma kläder, sovsäck, liggunderlag, kudde och tandborste. Har du inte liggunderlag, hör av dig, så fixar vi det. (OBS! ingen undervisning för åk 7 efter familjemässan.)

Bindande anmälan (senast 8 november) till Christina via 0760721028 eller ungdomssekreterare@stlars.org. Anmäl också eventuella allergier.

Barnbio och lekar

Alla barn och föräldrar hälsas välkomna till en eftermiddag med lekar och filmen ”Trassel” lördag 10 november efter familjemässan, slut cirka 14:30. Församlingen bjuder på en lättare lunch.

För frågor kontakta barn- och ungdomssekreterare Christina.

Alla helgons dag och alla själars dag

Alla helgons dag firas med mässa torsdag 1 november kl. 18.15.

Alla själars dag firas med mässa fredag 2 november kl. 12.15. Vi tänder ljus och ber för dem i vår församling som har avlidit under året.

Föredrag

Dagens texter

Här hittar du dagens texter via stiftets hemsida: www.katolskakyrkan.se/forsamlingsliv/ordo-och-veckans-lasningar

Välkommen!

S:t Lars katolska kyrka
S:t Lars katolska kyrka i Uppsala är öppen varje dag kl 8:30–19:00 för enskild bön och stillhet. Den heliga mässan firas dagligen och du är varmt välkommen att delta. Kontakta prästen eller någon av systrarna om det är något du undrar över.

S:t Ilians kyrka
Du vet väl att S:t Lars församling har en kyrka i Enköping också? Den heter S:t Ilians kyrka och du kan läsa mer om den här: http://www.sanktilian.nu/ 

 

Gåvor

Om du vill ge en gåva till S:t Lars katolska församling kan du använda vårt bankgiro 950-5553 eller swisha till 1231972884. Du kan också bli månadsgivare via autogiro eller använda vår kortbetalningsterminal på kyrktorget. Tack för ditt bidrag!

Veta mer?

Hur blir man katolik?
Hur låter jag döpa mitt barn?
Har ni undervisning i katolsk tro? 

Registrerad?

Varje församling tilldelas finansiella medel efter antal registrerade församlingsmedlemmar. Finns du med i det registret?
Blankett till medlemsregistret

 

Katolska Församlingen S:t Lars Uppsala

Slottsgränd 7
753 09 Uppsala, Sweden
Telefon: +46 (0)18-13 35 43
E-post: expeditionen@stlars.org