Välkommen till S:t Lars katolska kyrka

Välkommen till S:t Lars!

S:t Lars katolska församling i Uppsala består av 3 000 medlemmar, med upp till 75 nationaliteter. Vår kyrka är öppen för alla som söker ett lugnt ställe för bön. Det är lätt att få kontakt med någon av våra präster, i samband med gudstjänsterna.

Kyrkan är öppen varje dag kl 8:30–19:00 för enskild bön och stillhet. Den heliga mässan firas dagligen och du är varmt välkommen att delta. Kontakta prästen eller någon av systrarna om det är något du undrar över.

Kyrkoherde Andreas Bergmann SJ

Är du registrerad i S:t Lars?

Varje församling tilldelas finansiella medel efter antal registrerade församlingsmedlemmar. Finns du med i det registret?
Blankett till medlemsregistret

För dig som vill veta mer

Hur blir man katolik?
Hur låter jag döpa mitt barn?
Har ni undervisning i katolsk tro? 

Gåvor till S:t Lars

Om du vill ge en gåva till S:t Lars katolska församling kan du använda vårt bankgiro 950-5553 eller swisha till 1231972884. Du kan också bli månadsgivare via autogiro eller använda vår kortbetalningsterminal på kyrktorget.

Tack för ditt bidrag!

S:t Ilians katolska kyrka i Enköping

Du vet väl att S:t Lars församling har en kyrka i Enköping också? Den heter S:t Ilians kyrka och du kan läsa mer om den här: http://www.sanktilian.nu/ 

Ungdomsföreningen

Underbara föreningen Ljuvlingen höll sitt årsmöte fredagen den 13 septem­ber. Till ny ordförande valdes Mattias Mercurio.

Föreningen anordnar ung­domsträffar ungefär varannan fredag kl. 18.15 med gemensam mässa, mål­tid, föredrag, andlig fördjupning, sam­tal om tron och livet och mycket mer. Denna månad träffas ungdomarna den 4 oktober för en filmkväll och den 18 oktober för samtal om bön i allmänhet och om rosenkransen i synnerhet.

Se hela höstens program: Ljuvlingen HT 19

Förberedelse för vuxenkonfirmation

Tre förberedelsekvällar som leds av Anders Ekenberg erbjuds vuxna som ska ta emot konfirmationens sakrament söndag 10 november. Träffarna blir kl. 19–20.30 på måndag 30 september, 14 oktober och 28 oktober. Den som är intresserad kan anmäla sig på församlingsexpeditionen.

Flyttad mässa på kroatiska

Det blir mässa på kroatiska på söndagen den 29 september kl. 16:30. Detta istället för mässa den 6 oktober.

Föredrag och kultur i september

Onsdag 11 september kl. 19: Forum Catholicum inbjuder till ett föredrag av Ann-Ida Fehn med titeln Kyrkomöd­rar.

Lördag 14 september från kl. 15: Kulturnatten, se program.

Fredag 27 september efter lunchmässan: Vid kyrkkaffet för äldre berättar fil. dr Elisabeth Stenborg om hur hon upp­täckte Harriet Löwenhjelm.

Pater Fredrik reser till USA

Pater Fredrik Heiding har en sabbatsperiod i USA från den 1 september 2019 till den 31 maj 2020.

Ekumenik i föredrag och vesper – om Katarina Jagellonica och Johan III

Kärlek över konfessionerna i religionskrigens värld

Söndag 15 september kl. 16:00 i Katedralkaféet
År 2019 är det 450 år sedan Katarina Jagellonica och Johan III kröntes i Uppsala domkyrka. I ett samtal mellan Eva Mattsson, författare till boken Furstinnan, professor Sven Erik Brodd, Uppsala universitet och professor Magnus Nyman, Newmaninstitutet, får vi möta kungaparet där en var protestant och en katolik och höra om deras drömmar om att närma de kristna konfessionerna till varandra. Moderator: Lars Åstrand. Arrangeras med stöd av Polska institutet i Stockholm.

 

Ekumenisk vesper

Söndag 15 september kl. 18:00 i Uppsala domkyrka
Andreas Bergmann och Sam Douhan leder vespern. Predikant: Anders Ekenberg. Uppsala domkyrkas flickkör framför tidig musik. Lode Van den Fynde, blockflöjt. Kristine West, blockflöjt. Marcus Strand, luta och teorb. Markus Eriksson, viola da gamba.