Välkommen till S:t Lars katolska kyrka

Välkommen till S:t Lars!

S:t Lars katolska församling i Uppsala består av 3 000 medlemmar, med upp till 75 nationaliteter. Vår kyrka är öppen för alla som söker ett lugnt ställe för bön. Det är lätt att få kontakt med någon av våra präster, i samband med gudstjänsterna.

Kyrkan är öppen varje dag kl 8:30–19:00 för enskild bön och stillhet. Den heliga mässan firas dagligen och du är varmt välkommen att delta. Kontakta prästen eller någon av systrarna om det är något du undrar över.

Kyrkoherde Andreas Bergmann SJ

Är du registrerad i S:t Lars?

Varje församling tilldelas finansiella medel efter antal registrerade församlingsmedlemmar. Finns du med i det registret?
Blankett till medlemsregistret

För dig som vill veta mer

Hur blir man katolik?
Hur låter jag döpa mitt barn?
Har ni undervisning i katolsk tro? 

Gåvor till S:t Lars

Om du vill ge en gåva till S:t Lars katolska församling kan du använda vårt bankgiro 950-5553 eller swisha till 1231972884. Du kan också bli månadsgivare via autogiro eller använda vår kortbetalningsterminal på kyrktorget.

Tack för ditt bidrag!

S:t Ilians katolska kyrka i Enköping

Du vet väl att S:t Lars församling har en kyrka i Enköping också? Den heter S:t Ilians kyrka och du kan läsa mer om den här: http://www.sanktilian.nu/ 

Mässfirandet i S:t Lars

Mässa firas i S:t Lars kyrka varje söndag på svenska kl. 9 och 11 (högmässa) samt på engelska 18.15. Dessutom firas mässa på kroatiska den första och tredje söndagen i må­naden kl. 16.30, på polska den andra söndagen kl. 16.30. Mässa firas på kirundi och på tagalog en lördag i månaden. Mässan på spans­ka gör ett uppehåll under hösten. OBS! Mässan på arabiska en­ligt maronitisk rit har uppehåll under september och oktober men firas efter det en gång i månaden på den tredje lörda­gen kl. 16.

På vardagarna firas mässa måndag–torsdag kl. 18.15, fredag kl. 12.15 samt lördag kl. 11 (familjemässa med söndagens texter). Mässan på fredagar är utan sång.

Kyrkan är öppen varje dag kl 8:30–19:00.

Observera att antalet deltagare vid varje mässa tills vidare är begränsat till 50 personer i kyrkan.

De som vill ta emot kommunionen i munnen kan göra det direkt efter mässan.

Live-streamingen av mässorna via Facebook fortsätter som tidigare.

Mässa utan sång på fredagar

Flera i församlingen har efterfrågat en mässa utan sjungna partier, på grund av risken för smittoöverföring. Nu blir det en sådan på fredagarna, dvs. under lunchmässan kl. 12:15.

Undantag görs bara när det är så kallad ”fest”, alltså en firningsdag som av Katolska kyrkan har fått denna högre status. I kalendariet i församlingsbrevet och på hemsidan markeras dessa dagar genom kursiv.

Djurvälsignelse 3 oktober

Vi firar Franciskus dag med djurvälsignelse på gården i samband med familjemässan lördag 3 oktober kl. 11.

Så ta med era husdjur och få dem välsignade av prästen före mässan.

Firande av S:t Lars

Församlingens patrocinium, dvs. vår patronatsfest för S:t Lars, firas i år söndag 27 september. Efter högmässan kl. 12.30 blir det procession till domkyr­kan för andakt och krans­nedläggning vid S:t Eriks skrin.

Ny barnkör startar

En barnkör startar på nytt i S:t Lars församling. Kören vänder sig till pojkar och flickor i åldrarna 8–12 år (fr.o.m. årskurs 2). Kören övar varje vecka på tisdagar kl. 16.30 med början den 22 septem­ber. De som är intresserade av att delta eller vill veta mer om körverk­samheten ombeds att kontakta kyr­komusiker Alexander Kegel som leder barnkören.

S:t Lars barnkör blir en del av Pueri Cantores, som är en sammanslutning av katolska barnkörer över hela värl­den. Den svenska federationen har sedan starten 2005 stadigt växt med nya barnkörer runtom i vårt stift.

Konfirmation av unga

Äntligen blev vårens framskjutna konfirmation av för ungdomarna i S:t Lars, den 13 september 2020.