Välkommen till S:t Lars katolska kyrka

Välkommen till S:t Lars!

S:t Lars katolska församling i Uppsala består av 3 000 medlemmar, med upp till 75 nationaliteter. Vår kyrka är öppen för alla som söker ett lugnt ställe för bön. Det är lätt att få kontakt med någon av våra präster, i samband med gudstjänsterna.

Kyrkan är öppen varje dag kl 8:30–19:00 för enskild bön och stillhet. Den heliga mässan firas dagligen och du är varmt välkommen att delta. Kontakta prästen eller någon av systrarna om det är något du undrar över.

Kyrkoherde Andreas Bergmann SJ

Lediga tjänster

S:t Lars katolska församling söker från och med 1 mars 2019 en person som ansvarar för och organiserar verksamheten för barn och ungdomar i församlingen, främst områdena undervisning, gudstjänstliv och sociala aktiviteter. Läs om tjänsten: Barn- och ungdomssekreterare i S:t Lars

Är du registrerad i S:t Lars?

Varje församling tilldelas finansiella medel efter antal registrerade församlingsmedlemmar. Finns du med i det registret?
Blankett till medlemsregistret

För dig som vill veta mer

Hur blir man katolik?
Hur låter jag döpa mitt barn?
Har ni undervisning i katolsk tro? 

Gåvor till S:t Lars

Om du vill ge en gåva till S:t Lars katolska församling kan du använda vårt bankgiro 950-5553 eller swisha till 1231972884. Du kan också bli månadsgivare via autogiro eller använda vår kortbetalningsterminal på kyrktorget.

Tack för ditt bidrag!

S:t Ilians katolska kyrka i Enköping

Du vet väl att S:t Lars församling har en kyrka i Enköping också? Den heter S:t Ilians kyrka och du kan läsa mer om den här: http://www.sanktilian.nu/ 

Taizébön och sakramental tillbedjan vid kyrkoårets slut

Torsdag 22 november är alla välkomna till Taizébön i kyrkan kl 19:30, med sång, bön och ljuständning.

Kyrkoåret avslutas med Kristus Konungens dag söndag 25 november. Efter högmässan då är det sakramental tillbedjan.

Din egen Anne-Margrethe – en bokpresentation

Vid kyrkkaffet efter lunchmässan (kl. 12.15) fredag 23 november presenterar Margareta Murray-Nyman och Bertil Murray den egna boken Din egen Anne-Margrethe. Fragment från en svunnen tid.

Den handlar om deras farmor och andra starka kvinnor i släkten, om kärleken, de judiska rötterna och en samtida kultur- och kyrkohis­toria med anknytning till Uppsala.

Boken kan köpas i samband med presentationen.

 

Kyrkornas globala vecka om religionsfrihet och demokrati

Den 18–25 november infaller Kyrkornas globala vecka. Årets te­ma är Vem får höras? – Kyrkornas roll för en hållbar värld för alla”.

Här i Uppsala blir det bland annat ett ekumeniskt seminarium om religionsfrihet, de­mokrati och mänskliga rättigheter på Newmaninstitutet tisdag 20 november kl. 18.30. Sönda­g 25 november firas en eku­menisk gudstjänst i Uppsala dom­kyrka kl. 18. Se program för hela veckan.

Biskopsvisitation i november

Det blir biskopsvisitation i S:t Lars församling från fredagen den 16 november till söndagen den 18 november.

På fre­dag kväll bakar biskopen pizza till­sammans med ungdomarna i Ljuv­lingen. På lördagen firar han familje­mässan kl. 11, och på eftermiddagen träffar han bl.a. pastoralrådet. På söndagen firar biskopen mässan kl. 9 och högmässan kl. 11. Efter högmäs­san kan församlingsbor träffa ho­nom vid kyrkkaffet.

Övernattning för årskurserna 6–8

Välkommen till övernattning i S:t Lars lördag kväll 10 november kl. 17 till söndag förmiddag 11 november kl. 12!

Det blir undervisning men också mat, film och lekar kvällen lång. Ta med bekväma kläder, sovsäck, liggunderlag, kudde och tandborste. Har du inte liggunderlag, hör av dig, så fixar vi det. (OBS! ingen undervisning för åk 7 efter familjemässan.)

Bindande anmälan (senast 8 november) till Christina via 0760721028 eller ungdomssekreterare@stlars.org. Anmäl också eventuella allergier.

Katolska Församlingen S:t Lars Uppsala

Slottsgränd 7
753 09 Uppsala, Sweden
Telefon: +46 (0)18-13 35 43
E-post: expeditionen@stlars.org