Välkommen till S:t Lars katolska kyrka

Välkommen till S:t Lars!

S:t Lars katolska församling i Uppsala består av 3 000 medlemmar, med upp till 75 nationaliteter. Vår kyrka är öppen för alla som söker ett lugnt ställe för bön. Det är lätt att få kontakt med någon av våra präster, i samband med gudstjänsterna.

Kyrkan är öppen varje dag kl 8:30–19:00 för enskild bön och stillhet. Den heliga mässan firas dagligen och du är varmt välkommen att delta. Kontakta prästen eller någon av systrarna om det är något du undrar över.

Kyrkoherde Andreas Bergmann SJ

Är du registrerad i S:t Lars?

Varje församling tilldelas finansiella medel efter antal registrerade församlingsmedlemmar. Finns du med i det registret?
Blankett till medlemsregistret

För dig som vill veta mer

Hur blir man katolik?
Hur låter jag döpa mitt barn?
Har ni undervisning i katolsk tro? 

Gåvor till S:t Lars

Om du vill ge en gåva till S:t Lars katolska församling kan du använda vårt bankgiro 950-5553 eller swisha till 1231972884. Du kan också bli månadsgivare via autogiro eller använda vår kortbetalningsterminal på kyrktorget.

Tack för ditt bidrag!

S:t Ilians katolska kyrka i Enköping

Du vet väl att S:t Lars församling har en kyrka i Enköping också? Den heter S:t Ilians kyrka och du kan läsa mer om den här: http://www.sanktilian.nu/ 

Firande av helgon, själar och ett ordenslöfte

Alla helgons dag firas fredag 1 november i mäs­san kl. 12.15 samt på söndag 3 november i högmässan kl. 11. Alla själars dag med ljus­tändning och bön för våra avlidna firas lördag 2 november i mässan kl. 11.

Vår kyrkoherde Andreas Bergmann kommer att avlägga sina livslånga löften inom jesuitorden under högmässan söndag 3 november kl. 11 då vi alltså även firar Alla helgons dag.

Diskussion om kyrkorummet skjuts på framtiden

Församlingens pastoralråd har diskuterat en eventuell ut­vidgning av kyrkorummet. Då det tagit längre tid än beräknat att komma med ett utvidgningsförslag blir det inget möte för synpunkter den 20 november. Det skjuts på framtiden och ett nytt datum presenteras längre fram.

Föredrag i oktober

Onsdag 16 oktober kl. 19 berät­tar fader Benoy Thottiyil Jose MST om den syro-malabariska kyrkan och den syro-malabariska katolska missionen i Sverige.

Onsdag 23 oktober kl. 19 blir det ett föredrag med titeln Den religiösa mångfalden och demokratin i Mellanöstern – i kölvattnet av den arabiska våren hålls av fil. dr Paul Katsivelis. Den komplicerade uppgiften att hantera religiös och kul­turell mångfald i arabvärlden är en utmaning. Föreläsningen syftar till att ifrågasätta det arabisk-islamiska arvet, ställa det inför modernitetens utma­ning, identifiera effekterna av majoritetssamhället på minoriteterna, särskilt de kristna, och hitta vägar att införliva denna strategi i en hållbar kulturell form.

OBS! Inget föredrag 30 oktober. Ulf Jonssons föredrag är framflyttat till 11 december.

Djurvälsignelse

Ta med ditt husdjur till kyrkan på lördag 5 oktober kl. 11. Före familjemässan blir det välsignelse av djur ute på gården med anledning av att vi firar S:t Franciskus den 4 oktober.

Ungdomsföreningen

Underbara föreningen Ljuvlingen höll sitt årsmöte fredagen den 13 septem­ber. Till ny ordförande valdes Mattias Mercurio.

Föreningen anordnar ung­domsträffar ungefär varannan fredag kl. 18.15 med gemensam mässa, mål­tid, föredrag, andlig fördjupning, sam­tal om tron och livet och mycket mer. Denna månad träffas ungdomarna den 4 oktober för en filmkväll och den 18 oktober för samtal om bön i allmänhet och om rosenkransen i synnerhet.

Se hela höstens program: Ljuvlingen HT 19

Förberedelse för vuxenkonfirmation

Tre förberedelsekvällar som leds av Anders Ekenberg erbjuds vuxna som ska ta emot konfirmationens sakrament söndag 10 november. Träffarna blir kl. 19–20.30 på måndag 30 september, 14 oktober och 28 oktober. Den som är intresserad kan anmäla sig på församlingsexpeditionen.