Välkommen till S:t Lars katolska kyrka

Välkommen till S:t Lars!

S:t Lars katolska församling i Uppsala består av 3 000 medlemmar, med upp till 75 nationaliteter. Vår kyrka är öppen för alla som söker ett lugnt ställe för bön. Det är lätt att få kontakt med någon av våra präster, i samband med gudstjänsterna.

Kyrkan är öppen varje dag kl 8:30–19:00 för enskild bön och stillhet. Den heliga mässan firas dagligen och du är varmt välkommen att delta. Kontakta prästen eller någon av systrarna om det är något du undrar över.

Kyrkoherde Andreas Bergmann SJ

Är du registrerad i S:t Lars?

Varje församling tilldelas finansiella medel efter antal registrerade församlingsmedlemmar. Finns du med i det registret?
Blankett till medlemsregistret

För dig som vill veta mer

Hur blir man katolik?
Hur låter jag döpa mitt barn?
Har ni undervisning i katolsk tro? 

Gåvor till S:t Lars

Om du vill ge en gåva till S:t Lars katolska församling kan du använda vårt bankgiro 950-5553 eller swisha till 1231972884. Du kan också bli månadsgivare via autogiro eller använda vår kortbetalningsterminal på kyrktorget.

Tack för ditt bidrag!

S:t Ilians katolska kyrka i Enköping

Du vet väl att S:t Lars församling har en kyrka i Enköping också? Den heter S:t Ilians kyrka och du kan läsa mer om den här: http://www.sanktilian.nu/ 

Alla helgons dag och alla själars dag

Alla helgons dag firas söndag 1 november i alla mässor.

Alla själars dag med ljus­tändning och bön för våra avlidna firas måndag 2 november i mässan kl. 18:15. Den gregorianska rekviem­mässan sjungs.

Musikdag för barn

OBS! Inställt! En musikdag för barn i åldrarna 7–13 år hålls på kurs- och rekreationsgården Tallkrogen i närhe­ten av Björklinge lördag 14 no­vember kl. 9–18. Det blir sång och umgänge, naturligtvis enligt Folkhälsomyndighetens riktlinjer.

Anmälan till ”Lördag i Björklinge” görs till ungdomssekre­terare Jim Lagerlöf, ange namn och ålder på barnet.

Jubileum för S:t Lars orgel

Orgeln i S:t Lars fyller 25 år i år! För att uppmärksamma det kommer vår kyrkomusiker Alexander Kegel under hösten att spela orgelmusik före lunchmässan första fredagen i månaden. Det blir också en orgelkonsert senare i höst.

Första tillfället för orgelmusiken är fredag 2 oktober kl. 12.00. Observera att lunchmässan kl. 12:15 är utan sång, som tidigare meddelats.

Ungdomsföreningen Ljuvlingens träffar

Ungdomsföreningen Ljuvlingen träffas i S:t Lars för olika aktiviteter ungefär varannan fredag från kl. 18. Datum för höstens träffar är 2/10, 16/10, 6/11, 20/11, 4/12 och 18/12.

Mässfirandet i S:t Lars

Mässa firas i S:t Lars kyrka varje söndag på svenska kl. 9 och 11 (högmässa) samt på engelska 18.15. Dessutom firas mässa på kroatiska den första och tredje söndagen i må­naden kl. 16.30, på polska den andra söndagen kl. 16.30. Mässa firas på kirundi och på tagalog en lördag i månaden. Mässan på spans­ka gör ett uppehåll under hösten. OBS! Mässan på arabiska en­ligt maronitisk rit har uppehåll under september och oktober men firas efter det en gång i månaden på den tredje lörda­gen kl. 16.

På vardagarna firas mässa måndag–torsdag kl. 18.15, fredag kl. 12.15 samt lördag kl. 11 (familjemässa med söndagens texter). Mässan på fredagar är utan sång.

Kyrkan är öppen varje dag kl 8:30–19:00.

Observera att antalet deltagare vid varje mässa tills vidare är begränsat till 50 personer i kyrkan.

De som vill ta emot kommunionen i munnen kan göra det direkt efter mässan.

Live-streamingen av mässorna via Facebook fortsätter som tidigare.

Mässa utan sång på fredagar

Flera i församlingen har efterfrågat en mässa utan sjungna partier, på grund av risken för smittoöverföring. Nu blir det en sådan på fredagarna, dvs. under lunchmässan kl. 12:15.

Undantag görs bara när det är så kallad ”fest”, alltså en firningsdag som av Katolska kyrkan har fått denna högre status. I kalendariet i församlingsbrevet och på hemsidan markeras dessa dagar genom kursiv.