Aktuellt

Kungörelser 24 söndagen under året

Måndag 13/9
Kursen Katolska kyrkans lära och liv startar kl. 19. Se anslagstavlan eller församlingens hemsida beträffande anmälan.

Lördag 18/9
Familjemässa firas kl. 11.
Mässa enligt maronitisk rit firas kl. 15.
Söndagsvigiliemässa firas kl. 17.15.
Trosundervisningen börjar för årskurs 3 och för årskurserna 4-5 kl. 9.30 .

Söndag 19/9
Nästa söndag är det den tjugofemte söndagen under året. Mässa firas som vanligt kl. 9, kl. 11 och på engelska kl. 18.15. Dessutom firas mässa på kroatiska kl. 16.30.

Övrigt
Årets församlingsmöte hålls nästa söndag (19/9) kl. 12.30 i Newmaninstitutets aula på Slottsgränd 6. Se vidare

Församlingens patrocinium

Församlingens patrocinium firas i år söndagen den 26 september i högmässan kl. 11. Vi går sedan till Uppsala domkyrka för andakt och kransnedläggning vid S:t Eriks skrin kl. 15.30.

Caritas S:t Lars årsmöte

Caritas S:t Lars håller sitt årsmöte söndagen den 26 september kl. 12.30 i stora studie­rummet.

Årets församlingsmöte

Årets församlingsmöte äger rum söndagen den 19 september kl. 12.30 i Newmaninstitutets aula, Slottsgränd 6. Det är ett utmärkt till­fälle att få information om pågående och planerade aktiviteter i försam­lingen, samtala om verksamhetsbe­rättelsen, ekonomin och inlämnade ärenden från församlingsmedlem­mar. Alla intresserade församlings­medlemmar är hjärtligt välkomna.

I Enköping

I Enköping firas högmässa i S:t Ilians kyrka på Kungsgatan 6 varje söndag kl. 11. Mässa firas på polska den andra fre­dagen i månaden kl. 19 och på taga­log den fjärde lördagen i månaden kl. 11. Det är elva år sedan den första mässan firades i S:t Ilians kyrka, den 1 september 2010. S:t Ilians dag firas i år söndagen den 5 september i hög­mässan kl. 11. Lördagen den 25 sep­tember kl. 11. är det första kommu­nion för barn.

Mer information om Enköping finns på www.sanktilian.nu.

Vill du veta mer om Kyrkans tro och liv?

Kursen Katolska kyrkans lära och liv omfattar två terminer. Den är avsedd för alla som har ett djupare intresse av att lära känna den katolska tron, såväl katoliker som icke-katoliker. Den behandlar den kristna trons grunder, sakramenten, katolsk spiritualitet och trons liv i kyrkan och i världen.

En ny kurs startar måndag den 13 september 19.00 och vi samlas sedan varannan måndag kl.19.00-21.00.

Du som önskar deltaga anmäler dig i förväg med e-postadress och mobilnummer till f. Jan Byström jan.bystrom@katolskakyrkan.se eller syster Dorothea srdorothea@stlars.org.

Söndagsvigiliemässa

Från den 4 september firar vi sjungen vigiliemässa varje lördag kl. 17.15. Enligt kyrkans ordning kan söndagsmässan firas »på själva dagen eller kvällen innan« och därför innehåller vigiliemässan samtliga föreskrivna element från den följande dagens firande (läsningar, predikan, kyrkans allmänna förbön etc.).

Livestreaming

Här hittar du S:t Lars Uppsalas Youtube-kanal där de livestreamade mässorna finns.

Föredrag

Dagens texter

Här hittar du dagens texter via stiftets hemsida: www.katolskakyrkan.se/forsamlingsliv/ordo-och-veckans-lasningar

Välkommen!

S:t Lars katolska kyrka
S:t Lars katolska kyrka i Uppsala är öppen varje dag kl 8:30–19:00 för enskild bön och stillhet. Den heliga mässan firas dagligen och du är varmt välkommen att delta. Kontakta prästen eller någon av systrarna om det är något du undrar över.

S:t Ilians kyrka
Du vet väl att S:t Lars församling har en kyrka i Enköping också? Den heter S:t Ilians kyrka och du kan läsa mer om den här: http://www.sanktilian.nu/

 

Barnskyddsombud

Vid misstanke om övergrepp på barn och ungdomar: kontaktuppgifter-vid-sexuella-overgrepp-februari-2019

Gåvor

Om du vill ge en gåva till S:t Lars katolska församling kan du använda vårt bankgiro 950-5553 eller swisha till 1231972884. Du kan också bli månadsgivare via autogiro eller använda vår kortbetalningsterminal på kyrktorget. Tack för ditt bidrag!

Veta mer?

Hur blir man katolik?
Hur låter jag döpa mitt barn?
Har ni undervisning i katolsk tro? 

Registrerad?

Varje församling tilldelas finansiella medel efter antal registrerade församlingsmedlemmar. Finns du med i det registret?
Blankett till medlemsregistret