Aktuellt

Jungfru Marias födelse

Den 8 september firas Jungfru Marias födelsedag, mässa som vanligt kl. 18:15 i S:t Lars.

Kallelse till församlingsmöte

Årets församlingsmöte kommer att äga rum söndagen den 20 september efter hög­mässan, kl. 12.30 i Newmaninstitu­tets aula, Slottsgränd 6.

Motioner och andra ärenden som för­samlingsmedlemmar önskar få behand­lade vid mötet skall lämnas skriftligen till kyrkoherden senast två veckor i förväg, alltså senast den 6 september.

Konfirmation av unga 2020

 

Konfirmation av ungdomar sker i S:t Lars kyrka söndag den 13 september kl. 14.

Celebrant är kyrkoherde Andreas Bergmann.

Första kommunion i flera mässor

De barn som skulle ha tagit emot sin första kommunion i våras kommer att göra det nu i mindre grupper och vid fler tillfällen. Några vardagsmässor blir därför mer besökta än vanligt och företräde ges för kommunionbarnens familjer.

Följande datum och tider gäller: måndag 31/8, onsdag 2/9, torsdag 3/9 och fredag 4/9 kl. 18:15 samt lördag 5/9 kl. 15.

Kursen Katolska kyrkans liv och lära ges digitalt

Kursen Katolska kyrkans liv och lära omfattar två terminer. Den är avsedd för alla som har ett djupare intresse av att lära känna den katolska tron, såväl katoliker som icke-katoliker. Den behandlar trosbekännelsens olika delar, sakramenten, kyrkan som organisation samt dess ledning. En ny kurs startar digitalt måndag den 7 september. 

Kursen hålls via ZOOM varannan måndag kl. 19–21. Du som önskar deltaga anmäler dig i förväg med e-postadress och mobilnummer till kyrkoherden@stlars.org eller srdorothea@stlars.org.

Vikarierande kyrkoherdar

Under den tid som vår ordinarie kyrkoherde Andreas Bergmann är på semester har vi två vikarier i S:t Lars församling. För närvarande och fram till den 19 juli är pater Fredrik Heiding vikarierande kyrkoherde: 070-346 12 55, fredrik.heiding@newman.se. Den 20 juli till den 2 augusti vikarierar pater Mikael Schink som kyrkoherde: 076-076 16 27, mikael.schink@gmail.com.

Söndagsmässan är tillbaka

Från och med söndag den 5 juli firas söndagsmässa med församlingen i S:t Lars igen. Det finns fyra möjligheter att fira söndagsmässa: på lördag kl. 11 samt på söndag kl. 9, kl. 11 och kl. 18:15 (engelska). Det vanliga schemat följs alltså utan uppehåll hela sommaren.

Observera att antalet deltagare vid varje mässa är begränsat till 50 personer. Se även Stockholms katolska stifts bestämmelser och anvisningar.

Mässtider i S:t Lars, Uppsala:
Måndag–torsdag kl. 18.15
Fredag kl. 12.15
Lördag kl. 11 (söndagens ordning)
Söndag kl. 9, kl. 11 och kl. 18:15 (engelska)

Live-streamingen fortsätter som tidigare.

Verksamheter drar igång igen

Arbetet med utvidgningen av S:t Lars kyrka fortsätter enligt planerna och avslutas första veckan i juli.

Vi kommer att återuppta söndagsmässa fr.o.m. den 5 juli. Observera att antalet deltagare vid varje mässa är begränsat till 50 personer. I övrigt hänvisar vi till Stockholms katolska stifts bestämmelser och anvisningar.

Mässtider på söndagar i Uppsala:
Kl. 9, 11 och 18.15 (engelska)

Mässtider på vardagar i Uppsala:
Måndag–torsdag kl. 18.15
Fredag kl. 12.15
Lördag kl. 11

Brev med inbjudan till trosundervisning för barn och ungdomar skickas till berörda familjer. Om ni har barn i undervisningsålder och inte får ett sådant brev ber vi er att meddela detta.

Barnens första kommunion kommer att äga rum i mindre grupper i samband med kvällsmässan under vecka 36 (måndag 31 augusti–fredag 4 september) samt på lördag den 5 september.

Konfirmation hålls söndagen den 13 september kl. 14.

Kursen ”Katolska kyrkans lära och liv” börjar i digital form måndagen den 7 september.

Årets församlingsmöte hålls söndagen den 20 september omkring kl. 12.30.

Olivia Bengtsson avslutar sin tjänst som ungdomssekreterare den 30 juni och kommer att fortsätta sina studier i Göteborg. Vi tackar henne för hennes viktiga arbetsinsats hos oss och önskar henne allt gott för framtiden. Det är ännu inte klart vem som kommer att efterträda henne.

Mässtider för midsommarhelgen

Mässorna firas som vanligt i S:t Lars på fredag 19 juni, alltså kl. 12:15 och på lördag 20 juni kl. 11:00. På söndag 21 juni är det endast digitala mässor som gäller, kl. 11:00 och kl. 18:15 (engelska).

Föredrag

Dagens texter

Här hittar du dagens texter via stiftets hemsida: www.katolskakyrkan.se/forsamlingsliv/ordo-och-veckans-lasningar

Välkommen!

S:t Lars katolska kyrka
S:t Lars katolska kyrka i Uppsala är öppen varje dag kl 8:30–19:00 för enskild bön och stillhet. Den heliga mässan firas dagligen och du är varmt välkommen att delta. Kontakta prästen eller någon av systrarna om det är något du undrar över.

S:t Ilians kyrka
Du vet väl att S:t Lars församling har en kyrka i Enköping också? Den heter S:t Ilians kyrka och du kan läsa mer om den här: http://www.sanktilian.nu/

 

Barnskyddsombud

Vid misstanke om övergrepp på barn och ungdomar: kontaktuppgifter-vid-sexuella-overgrepp-februari-2019

Gåvor

Om du vill ge en gåva till S:t Lars katolska församling kan du använda vårt bankgiro 950-5553 eller swisha till 1231972884. Du kan också bli månadsgivare via autogiro eller använda vår kortbetalningsterminal på kyrktorget. Tack för ditt bidrag!

Veta mer?

Hur blir man katolik?
Hur låter jag döpa mitt barn?
Har ni undervisning i katolsk tro? 

Registrerad?

Varje församling tilldelas finansiella medel efter antal registrerade församlingsmedlemmar. Finns du med i det registret?
Blankett till medlemsregistret