Aktuellt

Ignatianska reträtter på Berget

Vad annars göra i coronatider än söka Gud och reflektera över sitt liv? Nu finns möjlighet att göra Ignatius av Loyolas andliga övningar, med meditationer över evangelietexter på Berget i Rättvik.

Mellan den 19 och 30 juli 2021 erbjuder Fredrik Heiding SJ dessa andliga övningar. Närmare information finns här.

Fredrik Heiding kan också kontaktas direkt: fredrik.heiding@newman.se

Föredrag om Markusevangeliet

 

”Introduktion till Markusevangeliet” – S:t Lars församling inbjuder till ett föredrag med kyrkoherde Andreas Bergmann S.J. Föredraget hålls via Zoom onsdag 27 januari kl. 19.

Anmälan: uppge ditt namn via expeditionen@stlars.org så får du en Zoom-länk. Sista anmälningsdag är fredag 22 januari.

Musiken i mässan i förväg

Nu finns det en sida med information om musiken som framförs under mässan för kommande söndag och andra firningsdagar. Vår kyrkomusiker Alexander Kegel ansvarar för innehållet och du hittar sidan här: Musik i S:t Lars

Katolska kyrkans lära och liv

stlars

”Katolska kyrkans lära och liv” är en kurs både för katoliker och icke-katoliker som har intresse av att lära känna katolsk tro på djupet. Kursen behandlar trosbekännelsens olika delar, sakramenten, samt kyrkan som organisation och dess ledning.

På grund av pandemin hålls kursen digitalt via Zoom. Anmälan sker via e-post till kyrkoherden@stlars.org eller srdorothea@stlars.org. Ange namn, mobilnummer och e-postadress. Zoom-länk meddelas per e-post.

Kursen löper under två terminer, varannan måndag kl. 19–21. Startdatum: 11 januari 2021

Musiken under julens mässor

Vår kyrkomusiker Alexander har gjort en sammanställning av all musik i mässorna från den 24 december till den 27 december. Så här hittar du titlar på allt som spelas samt nummer till alla psalmer och liturgiska texter som sjungs under dessa dagar: Musiklista julhelgen 2020

 

Adventsinsamling 2020

Stiftets adventsinsamling går via Caritas Sverige till satsningar på utbildning och hälsa för barn och ungdomar i Sydsudan. Katolska kyrkan är den enda stabila och fungerande samhällsinstitutionen i det vålds- och katastrofhärjade landet, där hälften av landets befolkning är barn och ungdomar under 24 år. Läs mer.

Insamlingen till Sydsudan pågår till och med Trettondagen 6 januari 2021. Gåvor kan ges via Caritas Sveriges biståndskonto: Bankgiro 900-4789, Swish 900 4789. Märk din gåva Advent 2020.

Inget byggkonto

Nu finns det inte längre ett eget konto för ombyggnaden. Den som vill fortsätta att ge stöd kan använda församlingens vanliga gåvokonto via Swish 1231972884 eller bankgiro 950-5553.

Livets söndag – kollekt till Respekt

På tredje advent påminns vi om vårt kristna ansvar att verka för människolivets okränkbarhet. Kollekten denna söndag går till Livets fond, som administreras av Respekt. Från Livets fond delar Respekt varje höst ut bidrag till ändamål som främjar en livets kultur.

Det kan vara bidrag till stöd för oönskat gravida, till församlingars arbete med funktionshindrade, till arbete mot våld i familjer och flera andra angelägna insatser för människors värdighet.

Alla insättningar till församlingens konto under helgen kommer att överföras till Respekt. Bidrag kan även ges direkt till Livets fond via Swish: 9005034 eller bankgiro: 900-5034

Tack för Din gåva!

Livestreaming

Här hittar du S:t Lars Uppsalas Youtube-kanal där de livestreamade mässorna finns.

Föredrag

Dagens texter

Här hittar du dagens texter via stiftets hemsida: www.katolskakyrkan.se/forsamlingsliv/ordo-och-veckans-lasningar

Välkommen!

S:t Lars katolska kyrka
S:t Lars katolska kyrka i Uppsala är öppen varje dag kl 8:30–19:00 för enskild bön och stillhet. Den heliga mässan firas dagligen och du är varmt välkommen att delta. Kontakta prästen eller någon av systrarna om det är något du undrar över.

S:t Ilians kyrka
Du vet väl att S:t Lars församling har en kyrka i Enköping också? Den heter S:t Ilians kyrka och du kan läsa mer om den här: http://www.sanktilian.nu/

 

Barnskyddsombud

Vid misstanke om övergrepp på barn och ungdomar: kontaktuppgifter-vid-sexuella-overgrepp-februari-2019

Gåvor

Om du vill ge en gåva till S:t Lars katolska församling kan du använda vårt bankgiro 950-5553 eller swisha till 1231972884. Du kan också bli månadsgivare via autogiro eller använda vår kortbetalningsterminal på kyrktorget. Tack för ditt bidrag!

Veta mer?

Hur blir man katolik?
Hur låter jag döpa mitt barn?
Har ni undervisning i katolsk tro? 

Registrerad?

Varje församling tilldelas finansiella medel efter antal registrerade församlingsmedlemmar. Finns du med i det registret?
Blankett till medlemsregistret